Znajdź w Twojej okolicy:
odbiorców rocznie150 000
aktywnych klientów5000

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności serwisu info-grupa.pl1. Operator serwisu info-grupa.pl szanuje prawo do prywatności użytkowników serwisu.

2. Polityka Prywatności stanowi integralną i nierozerwalną część Regulaminu i obowiązuje wszystkich użytkowników serwisu info-grupa.pl

3. Operator serwisu info-grupa.pl zbiera tylko niezbędne dane osobowe wymagane do realizacji procesu sprzedaży i realizacji prezentacji reklamy na serwisie info-grupa.pl, chodzi tu o nazwę firmy, dane adresowe, dane kontaktowe, informacje o produktach. Dane te są prezentowane w serwisie info-grupa.pl

4. Usługobiorcom przysługuje wgląd w swoje dane osobowe, ich usunięcie bądź modyfikacja.

5. Skorzystanie z usług reklamowych serwisu info-grupa.pl jest jednocześnie zgodą na przesyłanie drogą elektroniczną na podany adres wiadomości o charakterze handlowym (zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. Nr 144, poz. 1204) oraz przetwarzanie ich przez Usługodawcę na zasadach określonych przepisami ustawy.

6. Usługobiorca ma prawo w dowolnym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych co będzie równoznaczne z usunięciem jego prezentacji w serwisie info-grupa.pl

7. Serwis info-grupa.pl w niektórych obszarach wykorzystuje pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane przez serwis info-grupa.pl do przeglądarki Użytkownika. Serwis wykorzystuje pliki do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z serwisu info-grupa.pl. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych ani innych informacji, które mogłyby posłużyć do identyfikacji konkretnego Użytkownika serwisu info-grupa.pl. Pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera oraz Użytkownika i jego danych. Każdy użytkownik może skonfigurować przeglądarkę z której korzysta w taki sposób aby nie akceptowała plików cookies.

8. Operator serwisu info-grupa.pl zastrzega sobie prawo do gromadzenia informacji na temat zachowania użytkowników na stronach serwisu, chodzi tu głównie o szczegóły połączenia internetowego takich jak adres IP, data i godzina sesji, rodzaj użytej przeglądarki internetowej. Wszelkie gromadzenie tych danych ma na celu zapewnienie sprawnego działania serwisu info-grupa.pl

9. Powyższa Polityka Prywatności może być zmieniona przez Operatora serwisu info-grupa.pl w całości bądź części w każdym czasie i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania jej.