Pracownia Usług Geodezyjnych Vitamis s.c.
Marek Błaszczyk, Andrzej Nowocin, Jarosław MiszkiewiczBookmark and Share

  • ul. Grunwaldzka 19 A
    99-301 Kutno
    woj. łódzkie

Oferta
1) Wykonanie map do celów projektowych w formie numerycznej
( we wszystkich formatach CAD i innych), a także analogowej.

2) Tyczenia i inwentaryzacje powykonawcze wszelkich obiektów budowlanych
( budynki, budowle, uzbrojenia terenu: pod- i na-ziemne, trasy drogowe, suwnice ).

3) Geodezyjna obsługa inwestycji w tym obsługa budowy obiektów kubaturowych
( zakłady przemysłowe, centra handlowe, drogi, lotniska, ... ).

4) Sporządzenie dokumentacji dla celów prawnych
• mapy projektu podziału nieruchomości
• badanie ksiąg wieczystych
• wznawianie znaków granicznych
• rozgraniczenia
• mapy do celów prawnych

5) Opracowania numeryczne map ewidencji gruntów i budynków
• zakładanie ewidencji gruntów i budynków
• modernizacja i odnowienie ewidencji gruntów i budynków

6) Zakładanie i modernizacja geodezyjnych szczegółowych i realizacyjnych osnów poziomych i pionowych.

7) Pomiary z zastosowaniem odbiorników precyzyjnych GPS
• metoda statyczna
• metoda kinematyczna ( RTK)

8) Pomiary i analiza odkształceń oraz przemieszczeń poziomych i osiadań pionowych obiektów budowlanych.

9) Inne, specjalistyczne prace geodezyjne i kartkograficzne według potrzeb Klienta.

Wyślij e-mail

Grupa: Usługi

Branża: Geodezja - usługi

Słowa kluczowe: geodezja Kutno, geodeta Kutno, usługi geodezyjne Kutno, mapy do celów projektowych Kutno, tyczenia powykonawcze obiektów budowlanych Kutno, inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych Kutno, geodezyjna obsługa inwestycji Kutno, obsługa budowy obiektów kubaturowych Kutno, dokumentacje do celów prawnych Kutno, mapy projektu podziału nieruchomości Kutno, badanie ksiąg wieczystych Kutno, wznawianie znaków granicznych Kutno, rozgraniczenia Kutno, mapy do celów prawnych Kutno, mapy ewidencji gruntów i budynków Kutno, zakładanie ewidencji gruntów i budynków Kutno, modernizacja ewidencji gruntów i budynków Kutno, odnowienie ewidencji gruntów i budynków Kutno, pomiary GPS Kutno, pomiary odkształceń Kutno, pomiary przemieszczeń poziomych Kutno, pomiary osiadań pionowych obiektów budowlanych Kutno, analiza odkształceń Kutno, analiza przemieszczeń poziomych Kutno, analiza osiadań pionowych obiektów budowlanych Kutno

vCard odwiedzono 2559 razy.