Kancelaria Prawno-Patentowa PATENT Marta Bartula-Toch

Opis

Biuro wykonuje w pełnym zakresie, profesjonalnie, rzetelnie i w krótkich terminach, w Polsce i za granicą usługi w dziedzinie własności przemysłowej, a w szczególności: - sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowych oraz prowadzenie postępować zgłoszeniowych przed Urzędem Patentowym RP i za granicą.

- monitorowanie zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych, oraz udzielonych przez Urząd Patentowy RP praw wyłącznych.

- przeciwdziałanie udzieleniu przez Urząd Patentowy praw wyłącznych innym osobom (konkurencji).

- wnoszenie sprzeciwów wobec prawomocnych decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu, prawa, ochronnego lub prawa z rejestracji.

- prowadzanie ( na podstawie pełnomocnictw ) postępować spornych i odwoławczych przed Urzędem Patentowym oraz procesów przed sądami powszechnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

- wykonywanie badań.

- prowadzenie negocjacji, zawieranie porozumień i umów.

- działania przeciwko przejawom nieuczciwej konkurencji i naruszeniom, praw wyłącznych.

- wycena znaków towarowych,

- opracowywanie regulaminów wewnętrznych, dotyczących postępowania z projektami wynalazczymi wynagradzania za ich stosowanie w podmiotach gospodarczych.

- nadzór merytoryczny nad zagadnieniami ochrony własności przemysłowej w podmiotach gospodarczych.

- doradztwo, opinie, ekspertyzy.

- szkolenia, instruktaże itp.

Mapa i dojazd

Wyznacz trasę dojazdu:

Kontakt

Dane adresowe:

ul. Stanisława Moniuszki 26 / A
31-523 Kraków
woj. małopolskie
biuro@epatent.pl

Dane kontaktowe:

Wyślij e-mail

Grupa: Usługi

Branża: Patentowe biura i rzecznicy

Słowa kluczowe: biuro patentowe, kancelaria patentowa, patent, znaki towarowe, wynalazki, nieuczciwa konkurencja, działanie przeciw nieuczciwej konkurencji, własność intelektualna, ochrona własności przemysłowej, własność przemysłowa, biuro patentowe małopolska, kancelaria patentowa małopolska, ochrona patentowa małopolska, patent małopolska, znaki towarowe małopolska, patenty małopolska, wynalazki małopolska, wycena znaków towarowych małopolska, nieuczciwa konkurencja małopolska, działania przeciw nieuczciwej konkurencji małopolska, ochrona własności przemysłowej małopolska, własność intelektualna małopolska, własność przemysłowa małopolska, biuro patentowe Kraków, kancelaria patentowa Kraków, ochrona patentowa Kraków, Patent Kraków, znaki towarowe Kraków, patenty Kraków, wynalazki Kraków, wycena znaków towarowych Kraków, nieuczciwa konkurencja Kraków, działania przeciw nieuczciwej konkurencji Kraków, ochrona własności przemysłowej Kraków, własność intelektualna Kraków, własność przemysłowa Kraków

Ostatnie odwiedziny vCarda: 2019-01-21.

vCard odwiedzono 4268 razy.

Promocja firm w internecie: www.info-grupa.pl © 2009-2019

Wszystkie znaki towarowe użyte zostały tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli

Bookmark and Share